Bewust Leren van Werkervaring

Zorgt voor permanente professionele ontwikkeling

“Wat ik vandaag heb ervaren en geleerd kan ik morgen bewust benutten”

We zijn zo geneigd om maar door te rennen. Ons te verliezen in het doen, de waan van de dag. De werkdruk maakt dat we maar doorgaan! We kennen allemaal van die momenten dat de werkdruk het lijkt over te nemen. Dat we ons verliezen in het willens en wetens maar doorgaan met werk.
Het gekke is dat het resultaat niet altijd leidt tot voldoening maar tot onvrede en tot impliciet- of expliciet gaan klagen. We gaan de voeding missen ook in contact met collega’s. Omdat alles wat we doen ten dienste komt te staan van snelheid en oplossingen van problemen.
Overspannenheid licht op de loer. Om dit te voorkomen kan het goed zijn om een tijdje coaching of supervisie te nemen.

“Ik heb nu veel minder stress“

Individueel: Coaching en/of Supervisie

Door stil te staan bij werkervaringen en de verschillende dimensies ervan te doorgronden ontwikkel je inzicht in jezelf. Waardoor je bewust om leert gaan met werksituaties. Je krijgt een groter scala aan alternatieve handelingswijzen tot je beschikking. Je verruimt je gezichtsveld waardoor je je mogelijkheden vergroot in de interactie.
Je ontwikkelt het vermogen sturing te geven aan leven en werk.

Groep: begeleide intervisie

Tijdens de intervisie geef je in een groep van gelijken, aandacht aan de vraag(en) die wordt(en) besproken. Zo kunnen werkvragen worden uitgediept en gedeeld door volgens een bepaalde structuur met elkaar in gesprek te gaan. Dit leidt tot wederzijdse inspiratie en verrijking van ervaringen.